Tutkimukset

Korvatulehdustutkimukset

Säännöllinen ksylitolin käyttö vähentää lasten korvatulehduksia

Oulun yliopiston lastentautien klinikan professori Matti Uharin johdolla tehty tutkimus osoittaa, että täysksylitolilla makeutetun purukumin pureskelu vähentää selvästi lasten korvatulehduksia. Aikaisemmin tehdyt laboratoriokokeet osoittavat ksylitolin vähentävän Streptococcus pneumoniae-bakteerin kasvua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko ksylitolilla myös kliinistä merkitystä pneumokokkien aiheuttamien korvatulehdusten (otitis media) ehkäisemisessä.

Tutkimuksessa mukana yli 300 lasta

Tutkimukseen osallistui yhteensä 306 lasta yhdestätoista Oulun kaupungin päiväkodista. Lasten keskimääräinen ikä oli viisi vuotta nuorimman osallistujan ollessa puolitoistavuotias. Tutkimus tehtiin ns. kaksoissokkotutkimuksena (tutkimus- ja kontrolliryhmä) ja sen seurantavaihe kesti kaksi kuukautta.

Tutkimukseen osallistuvat lapset jaettiin satunnaisotannalla kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat lapset pureskelivat kaksi palaa täysksylitolipurukumia viidesti päivässä välittömästi aterioiden ja välipalojen jälkeen. Purukumia pureskeltiin niin kauan kuin siinä oli makua, mutta vähintään viisi minuuttia. Päivittäinen ksylitoliannos oli 8,4 grammaa. Toiseen eli kontrolliryhmään kuuluvat lapset pureskelivat vastaavasti sokerilla makeutettua purukumia.

Vanhempia pyydettiin olemaan muuttamatta lasten ruokailutottumuksia ja välttämään ylimääräisen ksylitolin antamista tutkimuksen keston ajan. Jos lapsen hampaissa havaittiin kariesta, suositeltiin lapsen vanhemmille, ettei lapsi osallistuisi tutkimukseen. Lyhytaikainen altistaminen sokerille ei lisännyt kontrolliryhmän lasten hampaiden reikiintymistä suhteessa ksylitolipurukumia pureskelevaan ryhmään. Tämä todettiin hammastarkastuksissa, jotka suoritettiin neljä kuukautta tutkimuksen päättymisen jälkeen.

Korvatulehdusten määrä väheni huomattavasti

Tutkimus osoittaa, että korvatulehdusta esiintyi huomattavasti vähemmän niiden lasten keskuudessa, jotka pureskelivat ksylitolia sisältävää purukumia. Koska tutkimus tehtiin kaksoissokkotutkimuksena ja kontrolliryhmä pureskeli sokerilla makeutettua purukumia, ei korvatulehdusten vähentymisen syy voi johtua mekaanisista tekijöistä.

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että ksylitoli vähentää S pneumoniae -bakteerin kasvua. Tiedossa ei ole mitään toista mekanismia, joka vastaavassa määrin vähentäisi korvatulehduksia. Korvatulehdusten ilmenemisen kokonaismäärä oli 43/149 sokerilla makeutettua purukumia pureskelleilla lapsilla ja 22/157 ksylitolipurukumia pureskelleilla lapsilla. Täysksylitolipurukumi vähensi korvatulehdusten esiintymistä 40 prosenttia. Jenkki Professional -täysksylitolipurukumia pureskeleville lapsille määrättiin huomattavasti vähemmän antibiootteja kuin vertailuryhmälle.

Ksylitolin riittävä päivittäinen määrä ja säännöllisyys oleellista

Riittävää päivittäistä ksylitolin määrää ei selvitetty, mutta 8,4 grammaa päivässä osoittautui tutkimuksessa tehokkaaksi määräksi. Tutkimus osoitti, että niillä lapsilla, jotka eivät pureskelleet tutkimuksen ajan ksylitolilla makeutettua purukumia säännöllisesti, oli enemmän korvatulehduksia kuin säännöllisesti sitä pureskelevilla.

Viite: Uhari, M., Kontiokari, T., Koskela, M. et. al. 1996. Xylitol chewing gum in prevention of acute otitis media: double blind randomised trial. British Medical Journal 313: 1180-1184

Käypä hoito suositus: Toistuvien välikorvatulehdusten ehkäisy

Ksylitoli: Säännöllisesti 5 kertaa päivässä käytetyn ksylitolipurukumin tai -mikstuuran on osoitettu vähentävän välikorvatulehduksen ilmaantumista.

Ksylitoli ehkäisee korvatulehduksia vain säännöllisesti käytettynä

 Oulun yliopistossa  tarkastettu LT Terhi Tapiaisen väitöskirja on jatkoa aiemmille tutkimuksille. "Ksylitolin mikrobiologiset vaikutukset ja käyttö potilastyössä" -väitöskirjatyön tärkein havainto oli, että ksylitoli estää korvatulehduksia vain jatkuvasti käytettynä. Tutkimukseen osallistui 1277 oululaista päiväkotilasta. Väitöskirjan laboratoriotöissä todettiin, että ksylitolin vaikutus korvatulehdusten ehkäisyssä perustuu todennäköisesti sen vaikutukseen korvatulehdusta aiheuttaviin bakteereihin.

Aiemmissa Oulun yliopiston lastenklinikalla tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu, että ksylitoli ehkäisee lasten korvatulehduksia säännöllisesti käytettynä. Ksylitoli estää sekä pneumokokin että toisen tärkeän korvatulehdusta aiheuttavan bakteerin, Haemophilus influenzaen, kiinnittymistä nenänielun soluihin, mikä on keskeistä bakteerien kyvylle aiheuttaa korvatulehdusta.

Ksylitoli nujertaa pneumokokin

Ksylitoli estää tärkeimmän korvatulehdusbakteerin, Streptococcus pneumoniaen eli pneumokokin, kasvua. Pneumokokkibakteeri ei kykene hyödyntämään ksylitolia energianlähteenään, vaan ksylitoli vahingoittaa bakteeria. Lisäksi todettiin, että pneumokokkibakteerin rakenne muuttuu ja bakteeri hajoaa ksylitolin vaikutuksesta. Tämä vahvistaa aiemmat havainnot ksylitolin tehosta pneumokokkia vastaan.

Ksylitolia ei tulisi annostella hedelmäsokerin kanssa, sillä fruktoosi estää ksylitolin vaikutuksen. Sorbitoli ei hidastanut pneumokokkibakteerin kasvua, mutta sorbitoli ei kuitenkaan estänyt ksylitolin hyödyllistä vaikutusta kuten fruktoosi. Tutkimuksessa käytettiin Jenkki Professional -täysksylitolipurukumia (silloin nimeltään XyliFresh).

Riittävästi ja jatkuvasti ksylitolia

Potilastöissä tutkittiin tarkemmin ksylitolin annostelua. Tutkimukseen osallistuvista päiväkotilapsista osa käytti ksylitolia ja toinen osa kontrollivalmistetta tavallisten flunssien aikana, jolloin korvatulehduksen kehittyminen on todennäköisintä. Annokset olivat muuten samat kuin aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimus oli satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa korvatulehdusdiagnoosi perustui tutkimuspoliklinikalla tehtyihin käynteihin.

Päiväkotilasten sylkinäytteiden perusteella todettiin, että sopiva ksylitolin kerta-annos on kaksi tyynyä täysksylitolipurukumia (= n. 1,69 g ksylitolia) tai 5 ml 0.4g/ml sisältävää ksylitolinestettä. Näillä annoksilla saavutettiin riittävän korkeat pitoisuudet, jotka laboratorio-olosuhteissa vaikuttavat korvatulehdusta aiheuttaviin bakteereihin.

Tavallisesti korvatulehdus syntyy viruksen aiheuttaman flunssan jälkiseurauksena. Perheille voisi olla helpompaa annostella ksylitolia tiheästi viisi kertaa päivässä nimenomaan silloin, kun sairastumisen riski on suurin. Ksylitoli on kuitenkin tehoton estämään korvatulehdusta pelkästään flunssien aikana käytettynä. Korvatulehduksen kehittyminen on todennäköisesti ehtinyt jo alkaa, ennen kuin lapselle tulevat ensimmäiset flunssan oireet ja ksylitolin käyttö ehditään aloittaa. Ksylitolin käytön tuleekin olla jatkuvaa ollakseen tehokasta.

Viite: LT Terhi Tapiaisen Oulun yliopistossa tarkastettu väitöskirja "Ksylitolin mikrobiologiset vaikutukset ja käyttö potilastyössä"

Tilaa Xylitol
News -uutiskirje

Saat uusimmat
ksylitolikuulumiset

Sivustolla olevat materiaalit on
tarkoitettu terveysalan
ammattilaisten käyttöön.

Jatka sivustolle

Elintarvikelainsäädännön mukaan terveysvaikutteisten elintarvikkeiden viestintä kuluttajille ja terveysalan ammattilaisille tulee erottaa toisistaan.