Tutkimukset

Tutkimukset

Suomalaista ksylitolitutkimusta on tehty menestyksekkäästi jo usean vuosikymmenen ajan. Ksylitolin vaikutukset suun terveyteen on kiistatta osoitettu ja ksylitoli on tullut osaksi suomalaisten arkea. Ksylitolin hammasvaikutuksiin liittyviä julkaisuja löytyy Pubmedistä jo yli 500!

Keskeisimmistä tutkimuksista on kirjoitettu lyhyet tiivistelmät. Tiivistelmien lopusta löytyy aina linkki alkuperäiseen julkaisuun.

Turun sokeritutkimuksista tähän päivään

Nk. Turun sokeritutkimuksissa (Turku Sugar Studies) 1970-luvun alussa lähdettiin etsimään sokerille uusia luonnollisia vaihtoehtoja ja käynnistettiin ensimmäinen kliininen ksylitolitutkimus.

Keskeinen havainto oli, että ksylitoli on erilainen: sokeria ja fruktoosia nauttineissa ryhmissä karies lisääntyi, mutta ksylitoliryhmässä se taas väheni. Saatiin siis ensimmäiset viitteet siitä, että ksylitolin avulla voidaan vaikuttaa kariesta estävästi. Samalla kävi selväksi, että pitkäaikainen ksylitolin käyttö on turvallista.

Ylivieskassa lääkintöneuvos Pauli Isokankaan johdolla 1980-luvun alussa toteutettu tutkimussarja keskittyi tutkimaan ksylitolipurukumin vaikutusta olosuhteissa, joissa oli jo käytössä mahdollisimman laaja karieksen ennaltaehkäisyohjelma.Tutkimus paljasti sen, että ksylitoli esti hammaskariesta kariesriskilapsilla, joilla ei hammasharjauksella ja fluorilla saatu hyvää tulosta. Tutkimukseen osallistuneiden lasten suiden terveyden kehitystä seurattiin vielä tutkimuksen päättymisen jälkeen useita vuosia ja ero koe- ja kontrolliryhmän karieksen esiintymisen välillä jatkoi kasvamistaan.

Michiganin yliopiston laajassa ksylitoliohjelmassa tutkittiin professori Kauko K. Mäkisen johdolla ksylitolin, sorbitolin ja niiden erilaisten seosten tehoa karieksen estäjinä purukumeissa. Tulokset osoittivat täysksylitolipurukumityynyn kaikkein tehokkaimmaksi karieksen estäjäksi. Mitä enemmän purukumi sisälsi ksylitolia, sitä parempi oli tulos. Tutkimuksen jälkianalyysi viittasi vahvasti siihen, että pysäyttäessään karieksen ksylitoli saa aikaan suuhun sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat myös alkaneiden kiillevaurioiden korjaantumisen.

Dosentti Eva Söderlingin ja lääkintöneuvos Pauli Isokankaan äiti-lapsi -tutkimus osoitti, että ksylitolin vaikutusten yksi kohde on kariesbakteeri. Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin terveyskeskuksissa toteutetussa tutkimuksessa täysksylitolipurukumia nauttivat äidit, joiden imeväisikäiset lapset olivat saamassa ensimmäiset hampaansa. Ksylitolipurukumin käyttö ehkäisi kariesbakteerin tarttumista äidiltä lapselle, josta seurauksena oli ehjät maitohampaat.

Eestin pastilliohjelmassa selvitettiin professori Pentti Alasen johdolla, voivatko ksylitolipastillit toimia yhtä tehokkaasti kuin ksylitolipurukumi suun terveyden hyväksi. Kliininen tutkimus tehtiin eestiläisillä koululaisilla, jotka nauttivat koulupäivinä kolmen vuoden ajan säännöllisesti joko Läkerol Dents -pastillia tai Jenkki Professional -täysksylitolipurukumia. Lopputulos osoitti selvästi sen, että Läkerol Dents vähensi kariesta yhtä tehokkaasti kuin Jenkki Professional.

Oulun yliopiston lastentautiopin professori Matti Uhari työryhmineen tutki sitä, voisiko ksylitolipurukumi estää kariesinfektion ohella myös muita infektioita. Uharin ryhmän tekemät alustavat tutkimukset viittasivat siihen, että ksylitoli esti lasten akuutteja korvatulehduksia aiheuttavan Streptococcus pneumoniae -bakteerin kasvua. Jenkki Professional -täysksylitolipurukumia säännöllisesti nauttineet lapset saivat merkitsevästi vähemmän korvatulehduksia kuin ne, joille ksylitolia ei annettu.

Ksylitoli voi korjata myös hammashoitopelon haittoja. Lic. Odont Jana Olakin väitöstutkimuksessa selvisi, että vanhempien kokema hammashoitopelko vaikuttaa lasten hammasterveyteen. Lasten kariesta pystytään kuitenkin ehkäisemään ohjelmalla, jossa äitejä opastetaan syömään ksylitolia. Ohjelma tehoaa, vaikka lapsen äiti kärsisikin vaikeasta hammashoitopelosta.

Olak tutki väitöstyössään hammaskarieksen ja hammashoitopelon yhteyttä ja yleisyyttä virolaisilla esikoulu- ja kouluikäisillä lapsilla. Lisäksi hän tutki mahdollisuutta ehkäistä lasten karieksen kehittymistä hammashoitopelkoisille äideille suunnatulla ksylitoliperusteisella karieksen ehkäisyohjelmalla Virossa. Tutkimuksessa lasten äidit käyttivät Läkerol Dents –ksylitolipastilleja.

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/93180

Tilaa Xylitol
News -uutiskirje

Saat uusimmat
ksylitolikuulumiset

Sivustolla olevat materiaalit on
tarkoitettu terveysalan
ammattilaisten käyttöön.

Jatka sivustolle

Elintarvikelainsäädännön mukaan terveysvaikutteisten elintarvikkeiden viestintä kuluttajille ja terveysalan ammattilaisille tulee erottaa toisistaan.