Tietoa ksylitolista

Jenkki Professional – maailman ensimmäinen ja tutkituin täysksylitolipurukumi

Täysksylitolipurukumin hyväksytyn EU-terveysväitteen sanamuoto on seuraava:

"Täysksylitolipurukumin on osoitettu vähentävän hammasplakkia. Hammasplakin korkea pitoisuus/määrä on riskitekijä karieksen kehityksessä lapsilla. Vaikutus saadaan, kun täysksylitolipurukumia käytetään 2 palaa 3-5 kertaa päivässä aterioiden jälkeen".

Täysksylitolipurukumin EU-terveysväite perustuu pääosin Cloettan  täysksylitolipurukumista teettämiin laajoihin kliinisiin tutkimuksiin. Jenkki Professional oli mukana suomalaisten tutkijoiden johtamassa, kansainvälisessä hammaslääketieteellisessä purukumitutkimuksessa Belizessä, Väli-Amerikassa. Jenkki Professional  -purukumi tuotiin markkinoille heti hyvien tutkimustulosten jälkeen. Cloettan (ent. Leaf Suomi Oy) tekemä terveysväiteanomus sai EU:n hyväksynnän vuonna 2009. 

Mitä EU hyväksytty terveysväite tarkoittaa?

Terveysväitteellä tarkoitetaan väitettä, jossa esitetään että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Terveysväitteet jaetaan kahteen ryhmään. Euroopan Unionissa elintarvikkeiden terveysväitteitä myöntää ja niitä valvoo EFSA European Food Safety Authority.  EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteen sanamuodon. EFSAn antama lausunnon perusteella komissio hyväksyy asetuksen. Terveysväitteet jaetaan kahteen ryhmään:

1. Artikla 13 terveysväitteet (= toiminnalliset väitteet):

  • ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan liittyvät väitteet
  • psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä koskevat väitteet
  • laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyydentunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä kuvaavat väittee

2. Artikla 14 terveysväitteet:

  • sairauden riskin (= riskitekijän) vähentämistä koskevat väitteet
  • lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavat väitteet

    Lähde: Ruokavirasto

Täysksylitolipurukumin EU hyväksytty terveysväite on artikla 14 terveysväite, koska siinä viitataan riskitekijän vähentämiseen. Säännöllisellä täysksylitolipurukumin käytöllä voidaan alentaa plakin määrää. Plakin suuri määrä on yksi karieksen kehittymisen riskitekijöistä eli vähentämällä plakin määrää voidaan alentaa riskiä sairastua kariekseen. 

Lisätietoa terveysväitteistä